Medlemskap
Startside   
Rev: 14.01.2022

 

 

BBE er en ideell organisasjon som ble stiftet 22.10.1981, og har som formål å skaffe sine medlemmer velegnede eldreboliger. 

Det legges stor vekt på at boligene skal:
*være lettstelte og ligge sentralt i forhold til servicetilbud, kommunikasjon og forretninger
*ha trappefri adkomst
*ha en overkommelig pris.

Det tas sikte på at beboerne skal være selvhjulpne.

Hvordan bli medlem i BBE?

Medlemskapet er personlig - kan ikke overføres. Unntak fra dette er beskrevet i BBEs vedtekter § 2, første ledd.

Medlemsskap kan tegnes fra fylt 40 år og leilighetene tildeles etter ansiennitet til medlemmer som har fylt 55 år.

Tegning og opprettholdelse av medlemskap er begrenset til personer som er eller har vært bosatt i Bærum kommune med en samlet botid på minst 10 år etter fylte 18 år.

Ved omsetning av tidligere etablerte boligenheter gjelder spesielle regler.  

Medlemskap tegnes ved å sende inn ferdig utfylt innmeldingsskjema til BBE etter at medlemsavgifter er innbetalt til BBEs konto 1627.07.18586.
Samtidig må det opprettes en sparekonto i egen bank for sparing til ny bolig. Minimum sparing kr. 200,- pr. mnd.

Medlemskap blir registrert etter at BBE har mottatt ferdig utfylt innmeldingsskjema.

Medlemsavgifter: Innmeldingsavgift kr. 200.- og kontingent kr. 300,- for inneværende år trekkes umiddelbart. Medlemsbevis, vedtekter og informasjon om BBE blir sendt til nytt medlem fra BBE.

Medlemmer som ønsker å avslutte sitt medlemskap, skal henvende seg skriftlig til BBE, Postboks 20, 1300 SANDVIKA.

Innmeldingsskjema som er på 2 sider, kan lastes ned her. Innmeldingsskjema


NB! Det sendes ikke ut faktura på den årlige kontingenten. Kontingenten forfaller fast den 15. januar hvert år. BBE anbefaler å legge beløpet som fast årlig trekk i banken. Hvis kontingent ikke blir betalt, blir det sendt ETT brev med purring. Hvis kontingenten ikke blir betalt innen fristen på purringen, blir medlemskapet slettet uten ytterligere varsel. NB!